Velkommen til et nytt skoleår!

Slik blir skolestarten ved Lillestrøm videregående skole.

Vi gleder oss til å møte elevene tirsdag 18. august og planlegger i år for en alternativ skolestart. Av smittevernhensyn vil vi i stedet for å ta imot elevene i skolens aula vise vei direkte til klasserommene når elevene ankommer skolen. Elevene vil første dag være sammen med medelever og kontaktlærer. Rektors velkomsttale og elevenes møter med trinnleder, rådgivere og IT-avdelingen første dag vil skje digitalt.

Også elevenes første møte med elevrådet og de mange komiteene som bidrar til det gode elevmiljøet ved skolen vil foregå digitalt, men både elevrådet og ledelsen har ønske om så raskt som mulig å komme i gang med gode miljøskapende tiltak og aktiviteter.

Skolens lærere planlegger i utgangspunktet for opplæring på skolen, men er forberedt på digital undervisning om det skulle bli nødvendig. Årets timeplan er laget med tanke på mulighet for rask omstilling til digital undervisning for hele eller deler av skolen og for at elevene oppholder seg i færrest mulig grupper i løpet av dagen.

Vi gjennomfører en rekke smittevernstiltak som vi håper medfører at vi kan drive skolen mest mulig normalt i det daglige. Det krever at alle gjør sitt med tanke på smittevern. Syke personer skal ikke være på skolen. Alle som oppholder seg på skolen må sørge for god håndhygiene og bruke de mange vaskeservantene og håndspritautomatene  som  er å finne mange steder i bygningsmassen i tillegg til utendørs. Skolens smittevernveileder må leses og etterleves.

Vi gleder oss til å ta imot alle elevene på tirsdag og ser fram til både skolestart og resten av skoleåret – med fokus på læring, mestring og trivsel. Vel møtt tirsdag 18. august.

Rektor.

Til toppen