Undervisning i uke 4 – fortsatt rødt nivå fram til vinterferien

Undervisning i uke 4 – fortsatt rødt nivå

Lillestrøm videregående skole fortsetter på rødt nivå, som vi har gjort siden starten av november. Det betyr at vi for uke 4 følger de planer som ble lagt ut til elevene på Teams forrige uke med noe undervisning på skolen og noe digital.

Det er i dag kommet ny beskjed når det gjelder elever bosatt i Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Elevenes reise til skolen likestilles som ansattes reise på jobb utenfor kommunen og regnes som nødvendig reise. Både elever og ansatte fra disse kommunene skal dermed møte på skolen etter gjeldende planer for rødt nivå.

Det kan også være lærere som må jobbe hjemmefra fordi de bor i kommuner der barna deres må være hjemme. Elevene holdes orientert gjennom Teams og i dialog med sine lærere.

Lillestrøm videregående skole har fulgt plan for rødt nivå siden 4. november. Det innebærer blant annet å sikre en avstand på minst en meter mellom elevene i klasserommene. For å få til dette har vi redusert antall elever som daglig er til stede på skolen. De fleste elever har dermed noe undervisning på skolen og noe digital undervisning hjemme i løpet av uken. Noen elever har fremdeles all undervisning på skolen.

Skolen mottok 15. januar bekreftelse fra kommuneoverlegen i Lillestrøm om de på bakgrunn av det regionale og lokale smittetrykket anbefaler at vi forlenger rødt nivå frem til vinterferien. Skulle smittesituasjonen brått snu til det bedre og det ikke foreligger nasjonal bestemmelse om rødt nivå, vil vi eventuelt ha en dialog om å lette på nivået noe tidligere.

Vi oppfordrer foresatte og elever om å sette seg inn i skolens smittevernveileder. Her finner man også linker til Utdanningsdirektoratets veileder, til Folkehelseinstituttets trafikklysmodell og til generell informasjon fra Folkehelseinstituttet på flere språk:

Oppdatert veileder -rødt nivå (PDF, 624 kB)

Til toppen