Statsminister Erna Solberg deltok i samfunnskunnskapstime på Teams

Klasse 1STC og faglærer Ingrid Krogh Nøstdal hadde tirsdag 17.11. besøk av statsminister Erna Solberg i en samfunnskunnskapstime på Teams. Tema var Norges forhold til USA og det amerikanske valget og statsministeren tok aktivt del i undervisningen.  Statsministeren innledet med forskjellen mellom styresettene i USA og Norge og fulgte opp med hvorfor USA er viktig for Norge. Her kom hun spesielt inn på bilaterale forhold og USAs betydning for norsk sikkerhet og forsvar og på multilaterale organisasjoner.

Klikk for stort bilde 

Elevene fulgte så opp med spørsmål på temaer de hadde forberedt seg grundig på. Statsministeren svarte på spørsmål knyttet til USAs forhold til verdens helseorganisasjon, NATO, verdens handelsorganisasjon, Parisavtalen og om IMF.  Videre om synspunkter på USAs håndtering av koronapandemien, klimapolitikk,   uttrekningen av amerikanske styrker fra Afghanistan, forholdet til Israel og  forholdene for muslimske uigurer i Kina. Det ble også stile spørsmål knyttet til Norges nyervervede plass i FNs sikkerhetsråd og om norsk oljeproduksjon. Statsministeren hadde satt av en hel time til elevene og minnet både om at de må lese nyheter andre steder enn i feeden på Facebook og at skole er viktig. Elevenes engasjement og velformulerte spørsmål viste at de hadde forstått begge deler fra før. Også fylkesrådsleder Tonje Brenna deltok i timen og ga uttrykk for at hun var svært imponert over elevene.

Til toppen