Kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene for elever fra Nannestad og Gjerdrum.

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå altså er tilpasset.           

se link:

Til toppen