Fortsatt rødt nivå ved Lillestrøm videregående skole.

Regjeringen har i dag kunngjort at de strenge smittevernreglene for kommuner i «ring 2», som omfatter Lillestrøm kommune, lempes fra onsdag neste uke. Merk at dette er de nasjonale reglene.

Skolen mottok 15. januar bekreftelse fra kommuneoverlegen i Lillestrøm om de på bakgrunn av det regionale og lokale smittetrykket anbefaler at vi forlenger rødt nivå frem til vinterferien. Dette står ved lag inntil kommuneoverlegen eventuelt gjør en ny beslutning.

Vi planlegger altså fremdeles for rødt nivå og planene som er lagt ut for uke 5 er fortsatt gjeldende. Skulle smittesituasjonen brått snu til det bedre og det ikke foreligger nasjonal bestemmelse om rødt nivå, vil vi eventuelt ha en dialog om å lette på nivået noe tidligere.

Lillestrøm videregående skole har fulgt plan for rødt nivå siden 9. november. Det innebærer blant annet å sikre en avstand på minst en meter mellom elevene i klasserommene. For å få til dette har vi redusert antall elever som daglig er til stede på skolen. De fleste elever har dermed noe undervisning på skolen og noe digital undervisning hjemme i løpet av uken. Noen elever har fremdeles all undervisning på skolen.

Vi oppfordrer foresatte og elever om å sette seg inn i skolens smittevernveileder. Her finner man også linker til Utdanningsdirektoratets veileder, til Folkehelseinstituttets trafikklysmodell og til generell informasjon fra Folkehelseinstituttet på flere språk: Mer informasjon her (PDF, 624 kB)

Til toppen