Busstreik

Som følge av at kollektivselskapene i Viken er tatt ut i streik vil mange elever ha problemer med å komme seg til skolen i tide mandag og påfølgende dager. Elever som ikke kommer seg til skolen, eller som kommer for sent, må melde fra til sin kontaktlærer.

Det vil ikke bli ført fravær for elever som ikke kommer seg til skolen på grunn av streiken, dette følger av § 6 i ordensreglementet: «Hvis årsaken til fraværet ditt ligger utenfor din kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.»

Vi vil fortløpende vurdere situasjonen og hvordan vi velger å gjennomføre undervisningen, men den blir i første omgang gjennomført på skolen som vanlig. De som ikke kommer seg til skolen må også bi beskjed til faglærerne sine så de får tilrettelagt så langt det lar seg gjøre. Tilbudet til de som er hjemme  vil måtte variere fra fag til fag og etter de ulike undervisningsoppleggene som er planlagt.

Til toppen