Aktuelt

Søk på Young Ambassadors 2020/2021 nå!

Velkommen til et nytt skoleår!

Slik blir skolestarten ved Lillestrøm videregående skole. Vi gleder oss til å møte elevene tirsdag 18. august og planlegger i år for en alternativ skolestart. Av smittevernhensyn vil vi i stedet for å ta imot elevene i skolens aula vise vei direkte til klasserommene når elevene ankommer skolen. Elevene vil første dag være sammen med medelever og kontaktlærer. Rektors velkomsttale og elevenes møter med trinnleder, rådgivere og IT-avdelingen første dag vil skje digitalt. Også elevenes første møte med elevrådet og de mange komiteene som bidrar til det gode elevmiljøet ved skolen vil foregå digitalt, men både elevrådet og ledelsen har ønske om så raskt som mulig å komme i gang med gode miljøskapende tiltak og aktiviteter. Skolens lærere planlegger i utgangspunktet for opplæring på skolen, men er forberedt på digital undervisning om det skulle bli nødvendig. Årets timeplan er laget med tanke på mulighet for rask omstilling til digital undervisning for hele eller deler av skolen og for at elevene oppholder seg i færrest mulig grupper i løpet av dagen. Vi gjennomfører en rekke smittevernstiltak som vi håper medfører at vi kan drive skolen mest mulig normalt i det daglige. Det krever at alle gjør sitt med tanke på smittevern. Syke personer skal ikke være på skolen. Alle som oppholder seg på skolen må sørge for god håndhygiene og bruke de mange vaskeservantene og håndspritautomatene  som  er å finne mange steder i bygningsmassen i tillegg til utendørs. Skolens smittevernveileder må leses og etterleves. Vi gleder oss til å ta imot alle elevene på tirsdag og ser fram til både skolestart og resten av skoleåret – med fokus på læring, mestring og trivsel. Vel møtt tirsdag 18. august. Rektor.  

Informasjon og retningslinjer angående Koronavirus

Vi minner om at situasjonen på langt nær er over og håper at alle vil være med å bidra til en god skolestart fritt for Covid-19 virus. Les mer her:  Smittevernveileder ved Lillestrøm videregående skole (PDF, 288 kB)

Kantinen utsmykket med maleri

Kaja Glosli og Tina Wedmark fra 3STB ble vinnerne av elevrådets konkurranse om et murmaleri i kantinen. - Vi fikk det til! Vi er veldig fornøyde og stolte over fondveggen vi har laget.

17. mai overraskelse

Musikkelevene overrasket medelever og skolens ansatte i midttimen med feiende 17. mai toner.

Danseundervisning i koronatid

Når elevene i Vg3 dans fikk i oppgave av faglærer Stine Mari Jacobsen å lage en 3 minutters dansefilm med utgangspunkt i stedsspesifikk koreografi i faget dansekomposisjon og koreografi valgte Kaja Ødegård et veldig aktuelt tema. 

Årets Lillestrøm-russ samlet inn 138 072 kroner til Kreftforeningen

Årets Lillestrøm-russ samlet inn 138 072 kroner til Kreftforeningen

Kunnskapsministeren hos Lillestrøm vgs!

2. mars besøkte  kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande og hennes følge skolen.  kunnskaps- og integreringsminister ville snakke med elevene våre om hva de mener er viktig i videregående opplæring.  

Realfagspris til Lillestrømelever

Flotte prestasjoner av Ingvild og Iver i geofag og fysikk OL. Sigurd og Iver er skolens kandidater til Rotarys realfagpris 2020.  

Andreplass til Simran Sahajpal i 3IB i konkurransen Unge forskere

Simran fikk andreplass i klassen for naturvitenskap og teknologi med oppgaven “Testing the Assumptions of Normality and Independence of Returns of the Black-Scholes Option-Pricing Formula”

Til toppen