17. mai overraskelse

Musikkelevene overrasket medelever og skolens ansatte i midttimen med feiende 17. mai toner.

Musikkelever overrasket skolens elever og lærere med feiende 17. mai musikk i skolens midttime.

Hør hva de spilte her

Hør hva de spilte her

Hør hva de spilte her

Til toppen