Aktuelt

Busstreik

Som følge av at kollektivselskapene i Viken er tatt ut i streik vil mange elever ha problemer med å komme seg til skolen i tide mandag og påfølgende dager. Elever som ikke kommer seg til skolen, eller som kommer for sent, må melde fra til sin kontaktlærer.

Bussjåfører ut i streik

Det er til tross for buss-streiken vanlig skole. Dersom du er forhindret fra å komme, må du gi beskjed til kontaktlærer. Partene kom ikke til enighet om ny bussbransjeavtale, og alle rutebussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik fra søndag morgen. Det rammer busstilbudet i hele fylket.        

Foresattemøte onsdag 16. september

  Vi inviterer til digitalt foresattemøte onsdag 16. september kl.18. Møtet er primært for foresatte til årets førsteklassinger (Vg1), men åpent for alle og vi oppfordrer foresatte til alle nye elever om å følge møtet. Møtet streames og vil være tilgjengelig gjennom denne linken; https://www.youtube.com/watch?v=d1yEQAosumI&t=913s

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvern kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Søk på Young Ambassadors 2020/2021 nå!

Velkommen til et nytt skoleår!

Slik blir skolestarten ved Lillestrøm videregående skole. Vi gleder oss til å møte elevene tirsdag 18. august og planlegger i år for en alternativ skolestart. Av smittevernhensyn vil vi i stedet for å ta imot elevene i skolens aula vise vei direkte til klasserommene når elevene ankommer skolen. Elevene vil første dag være sammen med medelever og kontaktlærer. Rektors velkomsttale og elevenes møter med trinnleder, rådgivere og IT-avdelingen første dag vil skje digitalt. Også elevenes første møte med elevrådet og de mange komiteene som bidrar til det gode elevmiljøet ved skolen vil foregå digitalt, men både elevrådet og ledelsen har ønske om så raskt som mulig å komme i gang med gode miljøskapende tiltak og aktiviteter. Skolens lærere planlegger i utgangspunktet for opplæring på skolen, men er forberedt på digital undervisning om det skulle bli nødvendig. Årets timeplan er laget med tanke på mulighet for rask omstilling til digital undervisning for hele eller deler av skolen og for at elevene oppholder seg i færrest mulig grupper i løpet av dagen. Vi gjennomfører en rekke smittevernstiltak som vi håper medfører at vi kan drive skolen mest mulig normalt i det daglige. Det krever at alle gjør sitt med tanke på smittevern. Syke personer skal ikke være på skolen. Alle som oppholder seg på skolen må sørge for god håndhygiene og bruke de mange vaskeservantene og håndspritautomatene  som  er å finne mange steder i bygningsmassen i tillegg til utendørs. Skolens smittevernveileder må leses og etterleves. Vi gleder oss til å ta imot alle elevene på tirsdag og ser fram til både skolestart og resten av skoleåret – med fokus på læring, mestring og trivsel. Vel møtt tirsdag 18. august. Rektor.  

Informasjon og retningslinjer angående Koronavirus

Vi minner om at situasjonen på langt nær er over og håper at alle vil være med å bidra til en god skolestart fritt for Covid-19 virus. Les mer her:  Smittevernsveileder ved Lillestrøm videregående skole (PDF, 288 kB)

Kantinen utsmykket med maleri

Kaja Glosli og Tina Wedmark fra 3STB ble vinnerne av elevrådets konkurranse om et murmaleri i kantinen. - Vi fikk det til! Vi er veldig fornøyde og stolte over fondveggen vi har laget.

17. mai overraskelse

Musikkelevene overrasket medelever og skolens ansatte i midttimen med feiende 17. mai toner.

Danseundervisning i koronatid

Når elevene i Vg3 dans fikk i oppgave av faglærer Stine Mari Jacobsen å lage en 3 minutters dansefilm med utgangspunkt i stedsspesifikk koreografi i faget dansekomposisjon og koreografi valgte Kaja Ødegård et veldig aktuelt tema. 

Til toppen