Aktuelt

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021.    

Nominert til den prestisjetunge Emmy prisen

«Folkeopplysningen» nominert til Emmy NRK-programmet «Folkeopplysningen» er nominert til den prestisjetunge Emmy-prisen i kategorien «Non-Scripted Entertainment». Vinneren blir kunngjort under en seremoni i New York den 23. november  

Busstreik

Som følge av at kollektivselskapene i Viken er tatt ut i streik vil mange elever ha problemer med å komme seg til skolen i tide mandag og påfølgende dager. Elever som ikke kommer seg til skolen, eller som kommer for sent, må melde fra til sin kontaktlærer.

Foresattemøte onsdag 16. september

  Vi inviterer til digitalt foresattemøte onsdag 16. september kl.18. Møtet er primært for foresatte til årets førsteklassinger (Vg1), men åpent for alle og vi oppfordrer foresatte til alle nye elever om å følge møtet. Møtet streames og vil være tilgjengelig gjennom denne linken; https://www.youtube.com/watch?v=d1yEQAosumI&t=913s

Søk på Young Ambassadors 2020/2021 nå!

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Velkommen til et nytt skoleår!

Slik blir skolestarten ved Lillestrøm videregående skole. Vi gleder oss til å møte elevene tirsdag 18. august og planlegger i år for en alternativ skolestart. Av smittevernhensyn vil vi i stedet for å ta imot elevene i skolens aula vise vei direkte til klasserommene når elevene ankommer skolen. Elevene vil første dag være sammen med medelever og kontaktlærer. Rektors velkomsttale og elevenes møter med trinnleder, rådgivere og IT-avdelingen første dag vil skje digitalt. Også elevenes første møte med elevrådet og de mange komiteene som bidrar til det gode elevmiljøet ved skolen vil foregå digitalt, men både elevrådet og ledelsen har ønske om så raskt som mulig å komme i gang med gode miljøskapende tiltak og aktiviteter. Skolens lærere planlegger i utgangspunktet for opplæring på skolen, men er forberedt på digital undervisning om det skulle bli nødvendig. Årets timeplan er laget med tanke på mulighet for rask omstilling til digital undervisning for hele eller deler av skolen og for at elevene oppholder seg i færrest mulig grupper i løpet av dagen. Vi gjennomfører en rekke smittevernstiltak som vi håper medfører at vi kan drive skolen mest mulig normalt i det daglige. Det krever at alle gjør sitt med tanke på smittevern. Syke personer skal ikke være på skolen. Alle som oppholder seg på skolen må sørge for god håndhygiene og bruke de mange vaskeservantene og håndspritautomatene  som  er å finne mange steder i bygningsmassen i tillegg til utendørs. Skolens smittevernveileder må leses og etterleves. Vi gleder oss til å ta imot alle elevene på tirsdag og ser fram til både skolestart og resten av skoleåret – med fokus på læring, mestring og trivsel. Vel møtt tirsdag 18. august. Rektor.  

Informasjon og retningslinjer angående Koronavirus

Vi minner om at situasjonen på langt nær er over og håper at alle vil være med å bidra til en god skolestart fritt for Covid-19 virus. Les mer her:  Smittevernveileder ved Lillestrøm videregående skole (PDF, 288 kB)

Kantinen utsmykket med maleri

Kaja Glosli og Tina Wedmark fra 3STB ble vinnerne av elevrådets konkurranse om et murmaleri i kantinen. - Vi fikk det til! Vi er veldig fornøyde og stolte over fondveggen vi har laget.

Til toppen