Videregående skole

  • Korona-virus Informasjon om koronasmitte ved Lillestrøm vgs
    En person tilknyttet Lillestrøm videregående skole har testet positivt på korona. Personen er nå i isolasjon, og smitteoppsporing er gjennomført. Den smittede var på skolen mandag og tirsdag, og var smitteførende disse dagene. De ansatte som har hatt nær kontakt med den smittede er blitt direkte kontaktet av kommunens smittesporingsteam, og satt i karantene.

Aktuelt

Kalender

Til toppen